Bostadsansökan

Vi har för närvarande inga lediga rum/lägenheter!
No rooms/apartments available for the moment!

Ett nytt uthyrningssystem är under framtagning. Vi kommer att informera på vår Facebooksida och hemsidan när det kan tas i bruk. Tills vidare kan vi tyvärr inte ta emot nya ansökningar eller besvara epost som rör nya ansökningar.

A new rental system is under development. You will find information about when it is goes live on our Facebook and our website. Unfortunately, until then we can't handle new applications or answer emails about housing applications.

Bostadskontoret/Housing Office