Ändrat boende

Bostadsbyte

För att byta bostad inom bostadsstiftelsen måste du anmäla dig i kön på nytt.

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning kan beviljas vid tillfälliga studier så långt från Lund att det inte är rimligt att pendla eller provsamboskap och i undantagsfall av sociala skäl. Du måste ha stiftelsens godkännande för att inte riskera att förlora ditt hyreskontrakt.

Ansökningsblankett finns på bostadskontoret. Fyll i din ansökan och bifoga intyg som styrker dina skäl för att du vill hyra ut i andra hand. Det är först efter att vi godkänt din ansökan som du får hyra ut i andra hand. Ansökan ska göras minst två veckor innan uthyrningen är tänkt att påbörjas så att den hinner handläggas. Även om din uthyrning i andra hand är godkänd av hyresvärden är du fullt ansvarig för hyresbetalning och eventuella skador som uppstår under tiden.

Inneboende

Korridorsrum och pentryrum upplåtes endast för en boende, det vill säga hyresgästen.