Stiftelsen Smålands Nations Bostäder

Stiftelsen Smålands Nations Bostäder bildades 1985, formellt var det klart 1990, för att trygga Smålands nations bostäder för framtidens studentgenerationer, i första hand medlemmar i Smålands Nation. Stiftelsen äger och förvaltar totalt 242 bostäder Dackegården (A-huset, B-längan och C-huset) på Kastanjegatan 1. I C-huset finns vaktmästeriet och bostadskontor. På Kastanjegatan 7 ligger Korpamoen, bostadshus med gillestuga och expedition för Smålands Nation.

Stiftelse

Genom stiftelseformen ville man åtskilja bostädernas ekonomi och förvaltning från studentnationens ekonomi, och på så vis förhindra att bostäderna skulle dras med i förhastade kortsiktiga beslut eller tillfälliga ekonomiska skiftningar inom nationens verksamhet.

Smålands Nation ansvarar för stiftelsens utveckling genom att det är nationens medlemsmöte som utser fyra av ledamöterna jämte suppleanter i stiftelsens styrelse. Stiftelsens stadgar föreskriver att ordförande och vice ordförande ska vara väl förtrogna med fastighetsförvaltning. Ytterligare två ledamöter jämte suppleanter utses av personalen.

Stiftelseurkund

Styrelse

Förtroendevalda
Carl Gustaf Jönsson, ordförande
Leandro Delbono Grimståhl
Kenny Kjellström
Anton Lind
Suppleanter
Sara Bendib
Bengt Månsson
Anna Alsmark

Personalrepresentanter
Christian Magnell, vice ordförande
Charlotte Kjaer
Suppleanter
Hans Hamrin

Adjungerad
Veronica Halling, nationsombud