Bostadskontoret finns på Kastanjegatan 1C.
Det är dit du ska vända dig om du har frågor om ditt boende, vill hyra ut i andra hand eller flytta.

Öppettider: måndag och onsdag 14.00-16.00 eller enligt överenskommelse.

Du kan också ringa på 046-15 87 45, eller mejla till bostad[]snbostader.se

In- och utflytt sker första vardagen i månaden på följande tider:

Utflytt kl 09.00-12.00.

Inflytt kl 15.00- 18.00.

För frågor om fakturor och betalning
ekonomi[]snbostader.se

Bankgiro: 123-9771

Org.nr: 845001-3761