Covid-19

Öppettider

Covid-19 info: Kontakta bostadskontoret via epost, telefon och bokade besök
Den ökade risken för smittspridning av coronavirus i Sverige och regeringens beslut om restriktioner påverkar hur vi organiserar vårt arbete och service till våra hyresgäster.
Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Mot bakgrund av detta har vi beslutat att bostadskontoret tills vidare endast tar emot bokade besök. All kontakt ska ske över telefon eller e-post.
Telefon: 0725-15 87 45. Epost: bostad@snbostader.se