Gilla oss på facebook.
Gilla oss på facebook så får du automatiskt information om vad som händer och när det finns rum att hyra.

Störningsjouren
I studentbostadshusen och kvarteret kring Smålands Nations bostäder är det nära till grannarna och det är lätt att störa andra och att själv bli störd. Visa hänsyn. Ha inte för hög ljudnivå, detta gäller särskilt mellan 22.00-07.00.

Upplever du upprepade störningar kan du vända dig till HSB:s störningsjour på telefon 046-210 85 00, dygnet runt.

Om du stör dina grannar så mycket att de tvingas anmäla det till jouren kan du bli ersättningsskyldig för utryckningen.

Depositionsavgiften
Depositionsavgiften, som du betalar vid inflyttning, återbetalas inom två månader efter avflyttning. Depositionsavgiften är 3000 kr för rum och lägenhet med ett rum och 5000 kr för lägenhet som har mer än ett rum. Inga krav på borgensmansåtagande.

Depositionsavgiften återbetalas inom två månader efter avflyttning förutsatt att du inte har förorsakat några skador, att samtliga möbler är intakta och att du har städat ordentligt och återlämnat nyckeln. Vi behöver dina bankuppgifter (bankens namn, clearingnummer och kontonummer) för att återbetala.

Att tänka på när du betalar din hyra
Du måste ange OCR-nummer när du betalar hyran. Var 3:e månad får du tre hyersavier, en per månad.

Hyran ska betalas i förskott, senast sista vardagen före varje månads början som hyran avser. Du ska betala hyran oavsett om betalningsavin kommit dig tillhanda eller ej. Tänk på att det tar någon dag för betalningen att nå oss. Om du inte betalar hyran i tid belastas du med inkassokostnader och ränta.

Kostnaden för el och bredband ingår i hyran.

Upplysningar om bostadsbidrag lämnas av Försäkringskassan.

Glöm inte anmäla din flytt till Skatteverket!

Hemförsäkring
Alla våra hyresgäster behöver en egen hemförsäkring. Stiftelsens försäkringar täcker inte ev. skador på dina tillhörigheter och inte heller skador som hyresgäst åsamkar bostaden eller fastigheterna.

Skador eller slitage
Uppstår skada i lägenhet genom ditt vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse från någon som tillhör ditt hushåll eller gästar dig är du ersättningsskyldig.

Du är fullt ansvarig även vid godkänd andrahandsuthyrning. Om du vill anmäla att något skadats eller slitits ut, kontakta vaktmästare eller bostadskontoret.

Utelåst
Om du är utelåst dagtid kl 7-16 ska du vända dig till HSB på telefon 046-210 85 00 eller gå via ett formulär på HSB:s hemsida. Klicka här för att komma till hemsidan. Vid fliken ”Din bostad – Bostadsrättförening/Hyresrätt” ska du välja ”Smålands nation”. Det finns ingen jourtjänst för utelåsning under övriga tider och helger.

Städning
Du ansvarar för städningen av ditt rum, dusch och toalett. Tillsammans med hyresgästerna på din korridor ansvarar du för ordningen i köket, på balkongen, dusch och toalett samt och andra gemensamma ytor. Städning av trappuppgångar, tvättstugor, samt bastuavdelningar och källarkorridorer, ombesörjs av Stiftelsen.