Uppsägning av hyreskontrakt
Uppsägningstiden är en månad. Uppsägning sker alltid till ett månadsskifte.
Säger du t ex upp rummet eller lägenheten 1 mars gäller är utflyttningsdag 30 april.

Uppsägning måste vara skriftlig och undertecknad, kontakta bostadskontoret eller
hämta blankett under fliken Blanketter. Blanketten lämnas ifylld på bostadskontoret.

 

Besiktning av bostaden
I samband med din uppsägning görs en förhandsbesiktning.
Slutbesiktning sker i samband med flytt.

Glöm inte att anmäla flyttning hos Skatteverket!

Flyttstädning
Du ansvarar för att det görs en ordentlig städning efter att du flyttat ut dina saker.
Om du inte har möjlighet att städa kan du beställa flyttstädning genom vaktmästaren.
Du betalar sedan kostnaden på faktura som kommer från städbolaget som utfört städningen.