Bredband
För att ansluta dig till nätverket krävs bara att du kopplar i sladd i nätverksuttaget.
Allting ska fungera om datorn är inställd på att automatiskt få internetinställningar.
Datanätet har internt i husen en hastighet på 100Mbit/s, och mellan husen är hastigheten 1000Mbit/s.
1000Mbit/s är också hastigheten till omvärlden.


Tvättstugor

Tvättstugor finns i Dackegårdens A-hus och C-hus samt på Korpa. Bokningslistor för reservation av tvättider finns vid tvättstugorna. Felanmälan på tvättmaskin och torktumlare ska göras omgående 046-210 85 00.
 
OBS! Stiftelsen Smålands Nations Bostäder ansvarar inte för skada på kläder som skadas vid tvättning i maskinerna.  Din egen hemförsäkring gäller.

Sopor och återvinning
På Dackegårdens mellangård finns en återvinningsstation bakom det lila planket.
Sopor sorteras av hyresgästerna efter anvisningarna på behållarna för brännbart respektive återvinnings- och returmaterial.


Elinstallation

Maskiner i badrum ska anslutas till elnätet med fast anslutning. Övriga maskiner får anslutas med jordad stickpropp till jordat uttag. OBS! Endast behörig elinstallatör får utföra arbete som rör installation av el.


Våtutrymmen

Det är absolut förbjudet att borra eller spika i dusch och badkarsutrymmen, för att sätta upp något. Tätskiktet bryts och detta kan orsaka skador.
 
Klotter och affischering
Det är inte tillåtet att klottra och affischera på husväggar, elskåp, sopstationens väggar eller andra ställen inom fastigheterna. Det finns anvisade ställen för detta.