Styrelsen Smålands Nations Bostäder

Förtroendevalda av Smålands Nation
Ledamöter
Bengt Månsson, ordförande
Björn Håkansson, vice ordförande
Anton Lind, kassör
Kenny Kjellström

Suppleanter
Anna Alsmark, sekreterare
Sara Bendib
Tomas Lindberg
Anders Widell

Presskontakt: Anna Alsmark, stiftelsen@snbostader.se