Styrelsen Smålands Nations Bostäder

Förtroendevalda av Smålands Nation
Ledamöter
Bengt Månsson, ordförande
Björn Håkansson
Anton Lind
Kenny Kjellström

Suppleanter
Anna Alsmark, sekreterare
Sara Bendib
Tomas Lindberg
Anders Widell

Representanter valda av personalen
Suppleant
Svetlana Lenkova Haase

Presskontakt: Anna Alsmark, stiftelsen@snbostader.se