Dispens

Studiekraven som gäller hos SNB regleras i Kö- och hyresvillkor. Du kan få dispens från dessa studiekrav av olika skäl. Ansökan om dispens från studiekravet  skall inlämnas senast 1 månad före önskad dispensperiod.

Dispens kan sammanlagt under boendetiden medges med upp till:

– Två (2) terminer per barn för föräldraledighet
– Två (2) terminer för studier vid annat universitet eller högskola
– Fyra (4) terminer för sjukskrivning med helt nedsatt studieförmåga
– En (1) termin för övriga skäl.

Dispens måste vara inkommen och godkänd om andrahandsuthyrning önskas.