Hyr p-plats

Det finns 24 parkeringsplatser intill våra bostäder på Kastanjegatan 1 och Kastanjegatan 7, längs tvärgatan Gylleholmsgatan. Dessutom finns 10 platser för personbilar och 4 MC-platser i garaget under Korpamoen, med infart från Gylleholmsgatan.


Priser

Att hyra parkeringsplats kostar kostar 400 kr i månaden, en garageplats 825 kr i månaden samt en mc-garageplats 375 kr i månaden, hyran är 12 månaders och betalas kvartalsvis. Boende i våra fastigheter har förtur på lediga p-platser och erhåller 20 % rabatt på p-hyrorna.

Malmöhus Bevaknings AB kontrollerar åt oss att endast bilar med giltigt parkeringsbevis parkerar på vår parkering. Även du som hyr måste ha parkeringsbeviset väl synligt i bilen för att inte drabbas av parkeringsböter.


Besökare

För besökande till hyresgästerna finns två platser utanför Dackegården A.
För att parkera här, max 2 timmar, krävs P-skiva.


Parkeringsplatser
P-platser vid Dackegården
P-platser vid Korpamoen
Garaget under Korpamoen

 

Ansökan om parkeringsplats/Application form for parking

Jag är intresserad av/I am interested in
GarageOutdoor parking