Felanmälan

Felanmälan vardagar kl 8:00-16:00
Felanmälan hanteras av Stadsbostäder. På ”Min Sida” kan du skapa en felanmälan och följa status på ditt ärende.

För snabbare hantering av din felanmälan vänligen skriv att du godkänner att SNB får gå in med servicenyckeln. Du skapar ett konto och loggar in på ”Min Sida” genom att klicka här.
Första gången du loggar in behöver du ange din lägenhets objektsnummer som du finner längst nere till höger på din hyresavi. Om du inte har tillgång till ditt objektnummer, skicka din första felanmälan till felanmalan@stadsbostad.se.

”Min Sida” gör du all sorts felanmälan som uppstår måndag-fredag mellan kl. 08-16, allt från akuta fel som vattenläcka/översvämning/elavbrott till stopp i wc, en kylskåpslucka är sönder eller andra skador och slitage.

Felanmälan kan även göras på telefon 040-12 64 00 mellan 9:00-12:00 eller 13:00-15:00.

Akuta fel under jourtid
Jourtid gäller vardagar kvälls- och nattid kl. 16:00-8:00 samt alla dygnets timmar under helger.
Felanmälan under jourtid görs till Örestad Bevakning på telefon 040-93 12 70.
Under jourtid ringer du endast om det uppstår ett akut fel som en vattenläcka/översvämning/elavbrott.

Störningsjouren
I studentbostadshusen och kvarteret kring Smålands Nations bostäder är det nära till grannarna och det är lätt att störa andra och att själv bli störd. Visa hänsyn. Ha inte för hög ljudnivå, detta gäller särskilt mellan 22:00-8:00.
Upplever du upprepade störningar kan du göra en felanmälan till Stadsbostäder på "Min sida".
Under jourtid kl 16:00-8:00 vänder du dig till Örestad Bevakning på telefon 040-93 12 70.

Om du själv stör dina grannar så mycket att de tvingas anmäla det till jouren kan du bli ersättningsskyldig för utryckningen.

Övriga skador eller slitage
Uppstår skada i lägenhet genom ditt vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse från någon som tillhör ditt hushåll eller gästar dig är du ersättningsskyldig. Du är fullt ansvarig även vid godkänd andrahandsuthyrning.

Om du vill anmäla att något skadats eller slitits ut (som inte är en nödsituation) gör du felanmälan till Stadsbostäder via "Min sida".