Felanmälan

Felanmälan vardagar kl 07.00 - 16.00
Felanmälan görs till HSB på telefon 046-210 85 00 eller via ett formulär på HSB:s hemsida. Klicka här för att göra felanmälan på hemsidan. Vid fliken ”Din bostad – Bostadsrättförening/Hyresrätt” ska du välja ”Smålands nation”.

Här gör ni all sorts felanmälan som uppstår måndag-fredag mellan kl 07-16, allt från akuta fel som vattenläcka/översvämning/elavbrott till stopp i wc, en kylskåpslucka är sönder eller andra skador och slitage.


Akuta fel under jourtid

Jourtid gäller vardagar kvälls- och nattid kl 16.00-07.00 samt alla dygnets timmar timmar under helger. Felanmälan under jourtid görs till HSB på telefon 046-2108500. Under jourtid ringer ni endast om det uppstår ett akut fel som en vattenläcka/översvämning/elavbrott.

Störningsjouren
I studentbostadshusen och kvarteret kring Smålands Nations bostäder är det nära till grannarna och det är lätt att störa andra och att själv bli störd. Visa hänsyn. Ha inte för hög ljudnivå, detta gäller särskilt mellan 22.00-07.00.

Upplever du upprepade störningar kan du vända dig till HSB:s störningsjour på telefon 046-210 85 00, dygnet runt.

Om du stör dina grannar så mycket att de tvingas anmäla det till jouren kan du bli ersättningsskyldig för utryckningen.

Övriga skador eller slitage
Uppstår skada i lägenhet genom ditt vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse från någon som tillhör ditt hushåll eller gästar dig är du ersättningsskyldig. Du är fullt ansvarig även vid godkänd andrahandsuthyrning.

Om du vill anmäla att något skadats eller slitits ut (som inte är en nödsituation) gör din anmälan via felanmälan dagtid. Jour & Felanmälan vardagar kl 07.00 - 16.00.