Välkommen till ett trivsamt och centralt studentboende!

Stiftelsen Smålands Nations Bostäder ligger i den sydöstra delen av centrala Lund. Stiftelsen hyr ut bostäder åt studenter som bedriver studier vid universitet eller högskola. Vi har 242 bostäder i Dackegården (A-huset, B-längan och C- huset) och Korpamoen. Här finns korridorrum, pentryrum, 1:or och 2-rumslägenheter.

Öppettider/Opening hours

Covid -19 info:  Kontakta bostadskontoret via epost, telefon och bokade besök
Den ökade risken för smittspridning av coronavirus i Sverige och regeringens beslut om restriktioner påverkar hur vi organiserar vårt arbete och service till våra hyresgäster.
Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Mot bakgrund av detta har vi beslutat att bostadskontoret tills vidare endast tar emot bokade besök. All kontakt ska ske över telefon eller e-post.
Telefon: 0725-15 87 45. Epost: bostad[]snbostader.se

Covid -19 info:  Contact the housing office via email, phone and booked visits
The increased risk of general contagion in Sweden and the government's decision on meeting restrictions, affect how we organize our work. Everyone with symptoms of respiratory infection, even mild ones, is urged to forgo social contacts that are at risk of spreading infection. Taking this in consideration, we have decided that the housing office for the time being will only receive booked visits. All contact should be via telephone or email.
Phone: 0725-15 87 45. Email: bostad[]snbostader.se

Medlemskap/Membership  Smålands nation
När du skaffar medlemskap i Smålands och är hyresgäst hos SNB så får du boendekortet. Förutom alla fördelar med vanligt medlemskap får du även gratis inträde till i princip alla evenemang och klubbar.  Hemsida och mer info.

When you join Smålands and are a tenant of SNB, you get the tenant card. Except all the good things with a regular membership, the tenant card also gives you completely free entrance to almost all events and clubs. Homepage and more info.