Välkommen till ett trivsamt och centralt studentboende!

Stiftelsen Smålands Nations Bostäder ligger i den sydöstra delen av centrala Lund. Stiftelsen hyr ut bostäder åt studenter som bedriver studier vid universitet eller högskola. Vi har 242 bostäder i Dackegården (A-huset, B-längan och C- huset) och Korpamoen. Här finns korridorrum, pentryrum, 1:or och 2-rumslägenheter.

Öppettider/Opening hours

Måndag och onsdag 14-16
Övriga tider kontakta oss via e-post bostad[]snbostader.se eller på telefon +46(0)72-515 87 45

Monday and Wednesday 14-16
Alternatively, you can contact us via e-mail bostad[]snbostader.se or phone +46(0)72-515 87 45

Medlemskap/Membership  Smålands nation - epost

Förnya ditt medlemskap i nationen och få boendekortet!
Ny termin - nytt medlems/boendekort! När du skaffar medlemskap i Smålands och är hyresgäst hos SNB så får du boendekortet. Förutom alla fördelar med vanligt medlemskap får du även gratis inträde till i princip alla evenemang och klubbar. Hemsida och mer info.

Renew your membership in the nation and get the tenant card!
New term - new membership/tenant card! When you join Smålands and are a tenant of SNB, you get the tenant card. Except all the good things with a regular membership, the tenant card also gives you completely free entrance to almost all events and clubs. Homepage and more info.