Välkommen till ett trivsamt och centralt studentboende!

Stiftelsen Smålands Nations Bostäder ligger i den sydöstra delen av centrala Lund. Stiftelsen hyr ut bostäder åt studenter som bedriver studier vid  Lunds universitet. Vi har 241 bostäder i Dackegården (A-huset, B-längan och C- huset) och Korpamoen. Här finns korridorrum, pentryrum, 1:or och 2-rumslägenheter.

Medlemskap Smålands Nation

Hemsida och mer info.


Solcellspaneler snart på plats på Smålands tak!


Under några av höstens första veckor har det varit mycket aktivitet på taken på Smålands nations bostäder i Lund. Lyftkranar som svingar upp material flera våningar uppåt. Ett arbetslag i gula västar tar emot och rör sig vant på taket med säkerhetslinor.

Vad händer? Jo, som en av de första äldre nationshusen i centrala Lund blir det nu solceller på Stiftelsen Smålands Nations Bostäder – hus Dacke B och C samt Korpamoens tak.

Anläggningens årsproduktion är 60MWh vilket motsvarar ungefär årsförbrukningen för 30 lägenheter, eller drivmedlet för en genomsnittlig elbil att köra 30 000 km (3/4 varv runt jorden), eller så kan du kan dammsuga i 40 000 h (ca 4,5 år). 

läs mer

Sedan initiativtagaren till projektet, Bengt Månsson, ordförande i Smålands bostäder (SNB) gick bort i cancer i början av hösten, leds solcellsprojektet av byggledare Björn Lindberg, HOAB. Installationen av solceller utförs av solenergiföretaget Brion med projektledare Anders Hägge i samverkan med Stefan Larsson, Sweco. I arbetsgruppen ingår också SNB:s vaktmästare Christian Magnell, verksamhetsledare Håkan Möller och Anna Alsmark, SNB styrelse.

Solceller på nationens hustak framstod tidigare som ett alltför dyrt och stort projekt för SNB som haft många andra kostsamma och prioriterade renoveringar framför sig, enligt en utarbetad 10-årig underhållsplan. Vintern 2022 - som en följd av Ukrainakriget - uppstod en energikris som fick stora konsekvenser i Europa, vilket ledde till att en omställning till solenergi blev mer uppmärksammad i samhällsdebatten.  Lunds kommun, företag och privatpersoner, satsade stort på solceller på sina hustak. Styrelsen beslutade att snabbt undersöka möjligheterna för SNB att ställa om till solenergi och på längre sikt både hålla nere elkostnaderna och investera i miljön.

Frågan var vad som krävdes för att installera solpaneler på taken på Smålands bostäder.

Stiftelsens ordförande Bengt Månsson tog fram en förstudie genom Sweco som tillsammans med vaktmästaren Christian Magnell inventerade yttertak, elcentraler och övriga yttre förutsättningar. Det skulle förmodligen krävas en ansökan om bygglov. Rekommendationerna var att gå vidare och utreda lämplig storlek på anläggningen, vilka ytor som kan användas samt fastighetens energibehov.

Senare under 2022 gjorde den ihållande energikrisen med kraftigt höjda elpriser att solcellsprojektet blev ett mycket angeläget projekt. Våren 2023 sammanställdes en ansökan om bygglov och skickades in till kommunen. Ansökan godkändes och projekteringen fortsatte. I augusti blev det klart att solcellerna skulle installeras och arbetet beräknas vara klart under december 2023.

Anna Alsmark

2023-11-08