Gilla oss på Facebook.
Gilla oss på facebook så får du automatiskt information om vad som är på gång inom Smålands Bostäder.

Att tänka på när du betalar din hyra
Hyrorna aviseras månadsvis via e-post, autogiro eller e-faktura. Du anmäler om autogiro eller e-faktura via din internetbank. Du måste ange OCR-nummer när du betalar hyran. Du kan även logga in på ”Min Sida” och få tillgång till din hyresavi och se status på dina betalningar. Första gången du loggar in behöver du ange din lägenhets objektsnummer som du finner längst nere till höger på din hyresavi.

Hyran ska betalas i förskott, senast sista vardagen före varje månads början som hyran avser. Du ska betala hyran oavsett om betalningsavin kommit dig tillhanda eller ej. Tänk på att det tar någon dag för betalningen att nå oss. Om du inte betalar hyran i tid belastas du med inkassokostnader och ränta.

Kostnaden för el och bredband ingår i hyran.

Upplysningar om bostadsbidrag lämnas av Försäkringskassan.

Glöm inte anmäla din flytt och nya adress till Skatteverket!

Depositionsavgiften
Fram till och med 2019 betalade nyinflyttade hyresgäster en depositionsavgift. Den återbetalas inom två månader efter avflyttning. Vi behöver dina bankuppgifter (bankens namn, clearingnummer och kontonummer) för att återbetala.
För hyresgäster som flyttat in från och med 2020 finns ingen depositionsavgift.

Störningsjouren
I studentbostadshusen och kvarteret kring Smålands Nations bostäder är det nära till grannarna och det är lätt att störa andra och att själv bli störd. Visa hänsyn. Ha inte för hög ljudnivå, detta gäller särskilt mellan 22.00-08.00. Läs mer här om var du kan vända dig om du upplever upprepade störningar.

Om du själv stör dina grannar så mycket att de tvingas anmäla det till jouren kan du bli ersättningsskyldig för utryckningen.

Hemförsäkring
Alla våra hyresgäster behöver en egen hemförsäkring. Stiftelsens försäkringar täcker inte skador på dina tillhörigheter och inte heller skador som hyresgäst åsamkar bostaden eller fastigheterna.

Skador eller slitage
Uppstår skada i lägenhet genom ditt vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse från någon som tillhör ditt hushåll eller gästar dig är du ersättningsskyldig.

Du är fullt ansvarig även vid godkänd andrahandsuthyrning. Om du vill anmäla att något skadats eller slitits ut, kontakta vaktmästare eller bostadskontoret.

Utelåst
Om du är utelåst dagtid kl 9-16 ska du vända dig till Stadsbostäder på telefon 040-12 64 00 00 eller göra en felanmälan på ”Min Sida”. Det finns ingen jourtjänst för utelåsning under övriga tider och helger.

Städning
Du ansvarar för städningen av ditt rum, dusch och toalett. Tillsammans med hyresgästerna på din korridor ansvarar du för ordningen i köket, på balkongen, dusch och toalett samt och andra gemensamma ytor. Städning av trappuppgångar, tvättstugor, samt bastuavdelningar och källarkorridorer, ombesörjs av Stiftelsen.

In- och utflytt
Sker första vardagen i månaden på följande tider:
Utflytt kl 09.00-12.00.
Inflytt kl 15.00- 18.00.