Välkommen!

Inflyttningsdag - nyckelutlämning!

Du kan hämta nycklarna till din nya bostad den första vardagen i månaden från 15.00 till 18.00 på bostadskontoret (Kastanjegatan 1 C). Infaller den 1:e på en lördag, söndag eller helgdag, kan nycklarna hämtas tidigast påföljande vardag.

Gilla oss på Facebook.
Gilla oss på facebook så får du automatiskt information om vad som är på gång inom Smålands Bostäder.

Glöm inte anmäla din flytt och nya adress till Skatteverket!

Störningsjouren
I studentbostadshusen och kvarteret kring Smålands Nations bostäder är det nära till grannarna och det är lätt att störa andra och att själv bli störd. Visa hänsyn. Ha inte för hög ljudnivå, detta gäller särskilt mellan 22.00-08.00. Läs mer här om var du kan vända dig om du upplever upprepade störningar.

Om du själv stör dina grannar så mycket att de tvingas anmäla det till jouren kan du bli ersättningsskyldig för utryckningen.

Hemförsäkring
Alla våra hyresgäster behöver en egen hemförsäkring. Stiftelsens försäkringar täcker inte skador på dina tillhörigheter och inte heller skador som hyresgäst åsamkar bostaden eller fastigheterna.

Skador eller slitage
Uppstår skada i lägenhet genom ditt vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse från någon som tillhör ditt hushåll eller gästar dig är du ersättningsskyldig.

Du är fullt ansvarig även vid godkänd andrahandsuthyrning. Om du vill anmäla att något skadats eller slitits ut, kontakta vaktmästare eller bostadskontoret.

Utelåst
Om du är utelåst helgfria vardagar kl. 8-16 ska du vända dig till Stadsbostäder på telefon 040-12 64 00 eller göra en felanmälan på ”Min Sida”. Under övriga tider och helger finns Örestads jourtjänst 040-93 12 70. Du som hyresgäst står för kostnaden för upplåsning.

Städning
Du ansvarar för städningen av ditt rum, dusch och toalett. Tillsammans med hyresgästerna på din korridor ansvarar du för ordningen i köket, på balkongen, dusch och toalett samt och andra gemensamma ytor. Här i Ta en titt i Städmanualen, där hittar du  tips och hjälp med hur man städar!
Städning av trappuppgångar, tvättstugor, samt bastuavdelningar och källarkorridorer, ombesörjs av Stiftelsen.

In- och utflytt
Sker första vardagen i månaden på följande tider:
Utflytt senast kl 12.00.
Inflytt kl 15.00- 18.00.