Korridorkontakt

Korridorkontakt
Korridorkontakter utses bland våra hyresgäster och ska finnas på varje korridor

Uppgifter som korridorkontakt
 Sprida information från Smålands Nations Bostäder till de boende i korridoren
 Hälsa nyinflyttade välkomna och informera om korridorens trivselregler och städrutiner
 Organisera veckostädningar samt storstädningar två gånger per år
 Se till så att lösa föremål inte förvaras i korridoren
 Felanmäla gemensamma utrymmena på https://snbostader.se/felanmalan/
 Delta i korridorkontaktmöten en gång per termin

Kontakta gärna din korridorkontakt om du har några frågor eller något att framföra.

Vi erbjuder korridorkontakten:
Ersättning om 990 kr per år för uppdraget (hyresavdrag under 10 mån, september – juni).
Ett tjänstgöringsintyg.
Möjlighet att använda SNB som referens när man söker anställning i framtiden.

Du som är intresserad eller vill veta mer, är välkommen att kontakta Håkan Möller via e-post hakan.moller@snbostader.se