Korridorkontakt

Information om Korridorkontakt i Smålands Nations Bostäder (SNB)
SNB vill att hyresgästerna ska trivas bra och vara nöjda med sitt boende i stiftelsens
bostäder. Viktigt är då en bra kontakt och dialog mellan hyresgästerna och SNB. Därför tar vi
nu ett initiativ som ska bidra till det, genom att införa en roll som korridorkontakt. Vi hoppas
att du vill bidra till att det utses en korridorförman på din korridor.

Korridorkontakt
Korridorkontakter utses bland våra hyresgäster och ska finnas på varje korridor.
Korridorkontakten träffar vaktmästaren regelbundet för att hjälpa till med information, hälsa
nyinflyttade hyresgäster välkomna, informera om städ- och trivselregler, ansvara för
gemensamma frågor samt föra korridorens talan.

Korridorkontaktens uppdrag

Sprida information från SNB till boende i korridoren.
Framföra löpande synpunkter från de boende till vaktmästaren.
Hälsa nyinflyttade välkomna och informera om korridorens städ- och trivselregler.
Bidra till att skapa fungerande städrutiner.
Se till så att lösa föremål inte förvaras i korridoren.
Anmäla fel i gemensamma utrymmen i formuläret till HSB på hemsidan.
Delta i korridorkontaktmöten 1-2 ggr per termin.

Vi erbjuder korridorkontakten
Ersättning om 990 kr per år för uppdraget (hyresavdrag under 10 mån, september – juni).
Som alternativ kan beloppet betalas ut kontant till en korridorkassa och användas till sådant
som korridoren själva bestämmer för den gemensamma trivseln.
Ett tjänstgöringsintyg.
Möjlighet att använda SNB som referens när man söker anställning i framtiden.

Vad krävs för att bli korridorkontakt
Du är hyresgäst hos SNB och har helst bott i korridoren minst en termin.
Du uppfyller SNB:s studiekrav ensligt hyresavtalet.
Du är utåtriktad och känner ett ansvar för trivseln på korridoren.

Kontakta oss

Du som är intresserad eller vill veta mer, är välkommen att kontakta styrelsens sekreterare
Anna Alsmark på mail stiftelsen@snbostader.se