Bostadsansökan

Student – Välkommen! Welcome!

Ansökan om boende – Application for room
Vi har 242 bostäder för studenter som bedriver heltidsstudier. Här finns korridorrum, pentryrum och 2-rumslägenheter. Korridor- och pentryrum har hyresfritt under juli och augusti.We have 242 corridor rooms, kitchenettes and apartments for rent for full time university students. Corridor rooms and kitchenettes are rent free July and August.

Registrering och ansökan – Register and apply for room

Välkommen att registrera dig för att söka bostad. Du kan söka max 3 bostäder samtidigt. Du måste tacka ja inom 24 timmar. Därefter går bostaden vidare till nästa sökande. Welcome to register for your application. You can apply for maximum 3 alternatives at the same time.  Please note, in order to finalize your application you must confirm it within 24 hours.

 

Till lägenheterna – Show apartments

Förtur till bostäderna för medlemmar i Smålands nation som bedriver heltidsstudier vid universitet eller högskola.
Priority for full time university students who are members at Smålands nation.