Om Smålands Nations bostäder

Vi förvaltar 241 bostäder i centrala Lund vilka består av korridorrum, pentryrum och 2-rumslägenheter.  Alla våra korridorrum och pentryrum har 10 månaders hyra, juli och augusti är hyresfria månader.  Två-rums lägenheterna har 12 månadershyra. Alla studenter som bedriver heltidsstudier är välkomna att söka lägenhet hos oss.
Vår bostadskö är baserad på hur länge man varit sökande hos oss och sökandes önskemål.
Under förutsättning att alla grundkrav och sökvillkor nedan är uppfyllda görs en helhetsbedömning.

SÖK HÄR

För att bli aktuell som hyresgäst hos oss ställer vi ett antal grundkrav

Du ska kunna styrka dina studier genom intyg från Lunds universitet.

Studiekravet uppfylls av bostadssökande som antagits till studier om minst 30 högskolepoäng per termin (100%) i Lund samt av hyresgäster som bedriver studier om minst 22,5 poäng (75%) per termin i Lund. Doktorander skall kunna uppvisa en aktivitetsgrad om minst 50 % per termin.

Studiekravet uppfylls även av den som innehar ett tillfälligt heltidsarvoderat förtroendeuppdrag inom Smålands Nation.

Bostadssökande skall vid tecknandet av hyresavtal avseende korridorboende ha uppnått en ålder av högst 35 år.

Hyresgästen ska uppfylla SNBs krav gällande skulder och betalningsanmärkningar. För att teckna bindande avtal för en hyresrätt får det inte finnas några betalningsanmärkningar relaterade till boende. SNB tar kreditupplysning på alla som blir aktuella för ett hyresavtal på lägenhet.
Antalet personer i hushållet ska vara rimlig i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek. För att förhindra osunda boendeförhållanden begränsar vi därför antalet boende i lägenheten
enligt följande:

– Korridorsrum och pentryrum upplåtes endast för en boende, det vill säga hyresgästen.
– 2 rum och kök max 2 personer.

Lägenheten ska vara avsedd som huvudsaklig bostad och folkbokföringsadress.

Du avser att teckna en hemförsäkring.

Våra sökvillkor

För att bli aktuell för en specifik bostad krävs att du har registrerat dig som sökande och lämnat intresseanmälan för bostaden på vår hemsida. Vi godtar inga ansökningar via telefon eller e-mail.

För att anses vara aktiv på Min Sida behöver du logga in minst var sjätte månad. Om du inte
loggar in under ett år raderas ditt konto.

Du kan max vara sökande samtidigt på 3 bostäder. Du måste tacka ja inom 24 timmar. Därefter går bostaden vidare till nästa sökande.

Efter att hyreskontrakt erbjudits tas den sökande bort ur bostadskön.

Ditt registreringsdatum är personligt och kan inte överlåtas till någon annan.

Riktlinjer om du bor i en fastighet vi förvaltar och vill söka ny lägenhet

Vi tillåter inte bostadsbyten mellan två hyresgäster.

Det finns inte något internt kösystem för redan boende hos oss och det är samma
intresseanmälan som gäller för boende som icke-boende.

För att vara aktuell som sökande gäller samma grundkrav och sökvillkor som för andra sökande.
Utöver det gäller följande:

Du ska ha betalt hyran i tid och inte stört dina grannar.

Du har 1 månaders uppsägningstid för korridorrum och 2 månaders uppsägningstid för 2 rumslägenheter.