Student - välkommen!

Ansökan om boende
Vi har 242 bostäder för studenter som bedriver heltidsstudier. Här finns korridorrum, pentryrum och 2-rumslägenheter. Korridor- och pentryrum har hyresfritt under juli och augusti.

Registrering och ansökan

Välkommen att registrera dig för att söka bostad. Du kan söka max 3 bostäder samtidigt. Du måste tacka ja inom 24 timmar. Därefter går bostaden vidare till nästa sökande.

Student - welcome!

Applying
We have 242 accommodations for full time-students. We have single rooms with shared kitchen, rooms with a pentry and apartements with two rooms. Single and pentry rooms are rent free during July and August.


Register and apply

You are welcome to register! You can apply for a maximum of three accommodations at the same time. If you are offered a room or apartment you have to accept within 24 hrs or the offer will go to the next person in line.