Om stiftelsen

Stiftelsen Smålands Nations Bostäder äger och förvaltar totalt 242 bostäder Dackegården (A-huset, B-längan och C-huset) på Kastanjegatan 1. I C-huset finns vaktmästeriet och bostadskontor. På Kastanjegatan 7 ligger Korpamoen, bostadshus med pub och expedition för Smålands Nation.

Stiftelse
Genom stiftelseformen ville man åtskilja bostädernas ekonomi och förvaltning från studentnationens ekonomi, och på så vis säkerställa att bostäderna inte skulle dras med i förhastade kortsiktiga beslut eller tillfälliga ekonomiska skiftningar inom nationens verksamhet.

Bengt Månsson, SNB:s ordförande, är död.

Bengt Månsson var en riktig kämpe som ledde arbetet för att säkra 240 studentbostäder för framtiden på Smålands nation i Lund. Han förlorade sista matchen mot cancern. Bengt Månsson blev ordförande i stiftelsen Smålands Nations Bostäder (SNB) i inledningen av 2018 och var det ända fram till sin alldeles för tidiga bortgång den 2 september 2023. Våra tankar går till hans familj och de närmaste. Läs minnesorden i sin helhet...

Bengt Månsson