Så söker du bostad hos oss

Platsen grundas på den kötid den sökande har. Observera att platsen i bokningskön förändras under hela bokningstiden när bostadssökande med bättre, dvs. tidigare ködatum bokar sig på samma bostad. Ex. Om det står 1 av 14 bokningar, innebär det att du har bäst könummer av totalt 14 som bokat sig för just denna bostad.

Om någon med bättre kötid bokar sig efter dig för samma bostad, flyttas du tillbaka i kön och får plats 2 av 15.

SNBs boplats har en rak kö. Alla lägenheter förmedlas efter kötid. Den bostadssökande som har stått längst i kö samt uppfyller hyresvärdens krav får bostaden.

Studiekravet ska vara uppfyllt för varje termin du är bostadssökande eller boende. Kravet beskrivs närmare i Kö- och hyresvillkorens Kapitel 1 och under Uthyrnings policy.

Studiekontroller utförs regelbundet av SN Bostäder och du behöver därför vara beredd på att kunna visa att kravet är uppfyllt. Uppfylls inte kravet förloras rätten till både köplats och bostad.

Dessa framgår av våra Hyresvillkor.

Så går det till att söka bostad hos SN Bostäder