Andrahandsuthyrning

En hyresgäst kan under vissa omständigheter upplåta sin bostad i andra hand. Förutsättningarna för
det är följande:
- Du har en godkänd dispensansökan från studiekraven. Denna ansökan kan inlämnas
samtidigt med ansökan om andrahandsuthyrning.
- Du bor utan pendlingsavstånd (d.v.s. utanför Skåne) under dispensperioden
- Du har för avsikt att återuppta studierna vid Lunds Universitet
- Din andrahandshyresgäst uppfyller SNBs studiekrav. Intyg skall lämnas.
En administrativ avgift om 500 SEK debiteras dig på nästa hyresavi om din ansökan blir godkänd. Om
ansökan ej godkänns debiteras ingen avgift.
Observera att vid upplåtelse i andra hand är det alltid förstahandshyresgästen som ansvarar fullt ut
för bostaden. Detta innebär att hyresaviseringen sänds till förstahandshyresgästen och denne
ansvarar för att betala hyran. Även ansvaret för bostadens skötsel ligger fortsatt hos
förstahandshyresgästen.
Ansökningsblanketter finns på bostadskontoret eller här på hemsidan under Blanketter.
Ansökan måste vara SNB tillhanda senast två veckor före önskad uthyrningsperiod.

 

Övriga uthyrningsregler och villkor

Bostadsbyte tillämpas ej
SNB tillåter inte bostadsbyten mellan två hyresgäster. Det hade riskerat att skapa intern byteskedja
som strider mot våra ansökningsprinciper och allas lika möjligheter att kunna hyra lediga bostäder.
Om du önskar byta bostad inom SNB får du ansöka till de bostäder som blir lediga och som publiceras
i vårt digitala söksystem.

Korridorsrum och pentryrum upplåtes endast för en boende, det vill säga hyresgästen.