Andrahandsuthyrning

En lägenhetsinnehavare kan under speciella omständigheter upplåta sin lägenhet i andra hand. SNB accepterar upplåtelse i andra hand på grund av studier, praktik, provboende under vissa omständigheter, sjukdom och vid oförutsedda händelser då man tillfälligt inte kan nyttja lägenheten.

Även om din uthyrning i andra hand är godkänd av hyresvärden SNB är det alltid förstahandshyresgästen som ansvarar för hyresbetalningen och eventuella skador som uppstår under tiden. Tänk på andrahandshyresgästen måste också uppfylla studiekravet om heltidsstudier på universitet eller högskola. Studieintyg bifogas till ansökan. Bifogas inte de handlingar SNB behöver för att kunna behandla ansökan godkänns inte ansökan.

En administrativ kostnad på 500 SEK debiteras dig på nästföljande hyresavi om din ansökan om andrahandsuthyrningen blivit godkänd. Upplåtelse kan ske tidigast en vecka efter det att komplett ansökan kommit SNB tillhanda. Om ansökan ej godkänns debiteras ingen avgift.

För att detta ska behandlas så ska samtliga dokument bifogas: korrekt ifylld och signerad ansökan, styrkta intyg, kopia på giltig legitimation.

Vid upplåtelse i andra hand är det alltid förstahandshyresgästen som ansvarar för lägenheten. Upplåtelse kan ske tidigast en vecka efter det att komplett ansökan kommit SNB tillhanda. Du måste ha SNB:s godkännande för att inte riskera att förlora ditt hyreskontrakt.

Korridorsrum och pentryrum upplåtes endast för en boende, det vill säga hyresgästen.

Ansökningsblankett finns på bostadskontoret eller här

Övriga uthyrningsregler och villkor

Bostadsbyte tillämpas ej
Det finns flera skäl till att SNB inte tillåter bostadsbyten mellan två hyresgäster. Förutom att det skapar en intern byteskedja som strider mot våra ansökningsprinciper innebär det extra kostnad för besiktningar och administration.  Det är därför inte möjligt att byta bostad med varandra i SNB.
Om du önskar byta bostad inom SNB får du ansöka till de bostäder som blir lediga och som publiceras i vårt digitala söksystem.