Bengt Månsson, SNB:s ordförande, är död.

2023 09 22

Bengt Månsson var en riktig kämpe som ledde arbetet för att säkra 240 studentbostäder för framtiden på Smålands nation i Lund. Han förlorade sista matchen mot cancern.

Bengt Månsson blev ordförande i stiftelsen Smålands Nations Bostäder (SNB) i inledningen av 2018 och var det ända fram till sin alldeles för tidiga bortgång den 2 september 2023. Våra tankar går till hans familj och de närmaste.

Vi som jobbat tillsammans med Bengt - styrelse, personal, konsulter och leverantörer - har alla varit imponerade över Bengts stora engagemang, som han skött parallellt med ett heltidsjobb som byggprojektledare på Peab. Många tidiga morgnar, sena kvällar och helger har Bengt skänkt åt SNB, alltid med glädje och entusiasm.

När Bengt tillträdde som ordförande i SNB 2018 hade det konstaterats att stiftelsen stod inför stora utmaningar. Fastigheterna var cirka 50 respektive 60 år gamla och behoven av underhåll och reparationer började göra sig alltmer påminda. Hyrorna täckte inte längre de ökande nödvändiga kostnaderna och planer framåt saknades för att hantera situationen. Bengt tog sig an uppgiften med stor entusiasm och intresse. Han insåg tidigt att det krävdes många olika specialistkompetenser för att klara alla utmaningarna. Därför byggde han upp ett nätverk med all den expertis som behövdes, t.ex. inom ekonomi, konstruktion, VVS, el, miljö och brandsäkerhet.

En viktig uppgift var att analysera underhållsbehovet i fastigheternas alla delar och arbeta fram en långsiktig underhållsplan. Parallellt med tekniken togs också en ekonomisk plan fram och tillsammans skulle dessa leda till att SNB kunde utvecklas på ett klokt och sunt sätt med fastigheternas och hyresgästernas bästa för ögonen. Exempel på stora insatser är ny fasad på A-huset, (10-våninghuset på Dackegården) och upprustning av alla kök och korridorer på Korpamoen. Ett stort antal åtgärder inom värme, vatten och ventilation har varit alldeles nödvändiga för att säkerställa en sund boendekomfort. Och mycket annat. Under åren 2020-21 blev coronapandemin en ny utmaning för SNB där Bengt var med och snabbt ställde om rutinerna och visade vägen.

Trots hälsoproblemen sedan en tid, såg Bengt väldigt mycket fram emot att fortsätta leda SNBs styrelse och själv aktivt engagera sig i upprustningsarbetet, t.ex. genom att avsluta ett pågående solcellsprojekt som han initierat samt planera för köksrenoveringar i A-huset. För att nämna ett par viktiga projekt.

Idag är SNB en väl fungerande studentbostadsstiftelse, med noggrant genomarbetade planer för framtiden. Bengts ledning av organisationen och därutöver hans egna oförtröttliga insatser i alla förbättringsprojekt har varit avgörande för detta.

Det är med stor sorg och saknad som vi konstaterar att Bengt lämnat oss. Vi ska göra vårt bästa för att fortsätta i samma positiva och konstruktiva anda.

Bengt Månsson, Foto: Anna Alsmark

Levnadsteckning

Unge Bengt Månsson – från fotbollsspelare till byggare och ideell ordförande på Smålands bostäder.

Bengt föddes i Lund 1959 och växte upp på Magistratsvägen på Norra Fäladen. Han var en av Lunds BK:s ”Krubbans” kändisar och tillhörde LBK Eliten med 368 A-lagsmatcher. 1983 värvades han till allsvenskan och Halmstad BK och gjorde mål i sin första match mot Hammarby. Med det målet i 32:a minuten blev han också firad som allsvenskans premiärskytt det året, en prestation som gjorde att skåningen Bengt Månsson kom på bild på förstasidan i Dagens Nyheter och belönades med DN:s guldklocka.

Efter snickarutbildning på Polhemsskolan i Lund och militärtjänst ”lumpen” i Kristianstad läste han in fyraårigt tekniskt gymnasium på två år och tog studentexamen på Kattegattgymnasiet i Halmstad. Vid den tiden, när han också var fotbollsspelare i Halmstad BK, inleddes hans yrkesbana i byggbranschen. Ett dåligt knä avbröt fotbollskarriären och han återvände till Lund, fick familj och sönerna Victor och Oskar. Han engagerade sig i moderklubben Lunds BK som styrelseaktiv och ungdomstränare och var drivande när ungdomsverksamheten växte till den största i Skåne med omkring 1000 medlemmar.

Jobbet som platschef på Peab tog Bengt vidare till nya höjder, bland annat några av 1990-talets stora nybyggen i Malmö, den höga hotellbyggnaden Scandic Triangeln och ett nytt polishus. Han ansvarade för betonggjutning av flera p-hus, renoveringar i Lunds lasarett och Malmös sjukhus i en komplex arbetsmiljö med logistik och ibland asbestsanering med stora säkerhetskrav; skolrenoveringar runt om Lund, biblioteket på Klostergården. Det sista byggprojektet som Bengt jobbade med som platschef på Peab blev det nya badhuset i Kävlinge, invigt sommaren 2023.

Det var genom sin fru sedan 2009, Anna Alsmark (som bott på Dacke 1A våning 8 och var redaktör för nationens tidning Dackekkuriren i mitten av 1980-talet) som Bengt drogs in i arbetet med Smålands nations bostäder. De jobbade som ett team med styrelsearbetet och fann en stor glädje i att rädda och utveckla bostäderna för framtiden i nära kontakt och samarbete med anställda, konsulter och alla aktiva på nationen och boenden i husen.

Bengt Månsson uppskattade kontakten med Smålands nation och gladdes åt de nationsaktivas mod och nytänkande rörande hbtq-personers rättigheter, miljötänkande och andra viktiga framtidsfrågor där just Smålands nation brutit mark och länge legat långt framme i Lund.

Bengt Månsson på Kastanjegatan vid Smålands nations bostäder i Lund, 2019. Foto: Anna Alsmark